Curriculum


Prof. univ. dr. Stelian NICULESCU

Tel. fix: 021 413 1222; Tel. mobil: 0766 613 441
E-mail: stelnic@yahoo.com

Comuna Stoenești, Județul Olt, 13 octombrie 1937
Văduv, fără copii
Pensionar (începând din data de 01.10.2005)

Studii liceale

Absolvent al Școlii medii nr. 1 din Caracal (actualmente, Colegiul national Ioniță Asan), promoția 1957

Studii universitare

La absolvirea liceului în 1957, m-am înscris, în urma reușitei la examenul de admitere, la Facultatea de Matematică și fizică, Secția Mașini de Calcul, a Universității din București, facultate pe care am absolvit-o în 1962.

Studii postuniversitare

Absolvent al Școlii IBM din Sindelfingen, RFG, destinată formării experților în pregătirea cadrelor pentru informatică (perioada mai-decembrie 1968), cu bursă IBM obținută prin concurs (pregătire orientată pe calculatoare IBM).

Absolvent al școlii Compagnie Internationale pour l’informatique (C.I.I.) din Paris, destinată formării experților în pregătirea cadrelor pentru informatică (perioada mai-noiembrie 1970), cu bursă C.I.I., obținută prin concurs (pregătire orientată pe calculatoare franțuzești).

Doctor în științe matematice al Universității din București.

Premiul de excelență IDG România (1998), pentru rezultatele obținute cu echipele românești la Olimpiadele interne/internaționale de Informatică și întreaga activitate de instruire a multor generații de informaticieni și utilizatori de informatică.

Citat în Dicționarul specialiștilor, un Who’s Who în știința și tehnica românească, Editura Tehnică, vol. 1, 1996, pagina 254.

Perioada 1962-1970

La absolvirea facultății am fost repartizat la Centrul de Calcul al Universității, ca cercetător, având și sarcini didactice.

Perioada 1970-1991

În urma celor două specializări sus-menționate, am fost transferat la proaspăt înființatul Institut Central de Informatică (I.C.I.), unde am răspuns de instruirea cadrelor pentru domeniul informaticii (domeniu pentru care m-am pregătit la cele două specializări în RFG și Franța, de care am amintit anterior), ocupând, pe rând, prin concurs, posturile de Cercetător științific III, Cercetător științific II și Cercetător științific I.

Am deținut și funcții de conducere (Șef de Laborator cercetare – Biblioteca Națională de Programe, Șef al Sectorului Formarea și perfecționarea cadrelor pentru informatică).

Perioada 1991-1994

În urma reușitei la un concurs organizat de Ministerul Învățământului în 1991, am ocupat funcția de Inspector general pentru Informatică.

Perioada 1994-2005

În această perioadă am fost Profesor la Departamentul Științe Inginerești (D.S.I.) din cadrul Universității Politehnica din București, actualmente Facultatea de Științe Inginerești cu predare în Limbi Străine (F.I.L.S.), unde am predat cursurile Fundamentele informaticii și Limbaje de programare.