Lucrări

Cărți publicate

Cărți publicate la Editura Didactică și Pedagogică

 • Noțiuni de informatică, manual pentru învățământul preuniversitar, Editura Didactică și Pedagogică (EDP), București, 1971. Este primul manual de informatică, pentru învățământul preuniversitar, care s-a publicat la noi în țară.
 • Programarea calculatoarelor – COBOL, manual pentru Liceele economice, anii II și IV, EDP, 1974.
 • Noțiuni de prelucrare automată a datelor, EDP, 1975.
 • Limbaje de programare, manual pentru licee de informatică, clasa a X-a și postliceal, EDP, 1977.
 • Matematici aplicate în tehnica de calcul, manual pentru licee de informatică, clasa a XII-a, EDP, 1979.
 • Matematici aplicate în tehnica de calcul, manual pentru licee de informatică, clasa a XI-a, EDP, 1979.
 • Algoritmi și reprezentarea lor, manual pentru licee de informatică, clasa a IX-a, EDP, 1978.
 • Programarea calculatoarelor, manual, clasa a X-a, EDP, 1998.
 • Tehnologia informației, manual pentru licee/clase de informatică, clasa a IX-a, EDP, 1999.
 • Informatică, manual pentru licee/clase de informatică, clasa a IX-a, EDP, 2000.

Cărți publicate la Editura Științifică și Enciclopedică

 • Macroprocesoare și limbaje extensibile, Editura Științifică și Enciclopedică, 1982.

Cărți publicate la Editura Tehnică

 • Inițiere în Fortran, Editura Tehnică, 1972. Este prima carte de programare in Fortran, orientată pe calculatoarele românești (FELIX C-256), cu adresabilitate generală (elevi, studenți, persoane dornice să utilizeze calculatorul in domeniile lor de activitate – matematicieni, ingineri, economiști, muzicieni, doctori).

Cărți publicate la Editura Teora și Editura L&S Infomat

 • Informatică, manual pentru licee/clase de informatică, clasa a X-a, Editura Teora, 2000
 • Bacalaureat și Atestat, Editura L&S Informat, București, 2005

Suporturi pentru cursuri litografiate

 • Algoritmi și scheme logice, Tipografia Universității din București, 1965
 • Probleme de drumuri optimale și metoda PERT, Tipografia CSCAS, București, 1967
 • Teoria grafurilor, Tipografia Ministerului Chimiei, 1968
 • Inițiere în informatică, Tipografia ICI, 1973
 • Limbaj de Descriere a Algoritmilor, Tipografia ICI, 1976
 • Procedures, Fichiers, Segmentation in Fortran, Tipografia ICI, 1982
 • Programarea în limbajul BASIC, Tipografia ICI, 1085
 • Fortran 77, Tipografia ICI, 1986
 • Noțiuni de informatică (Fascicolele 1-4), Tipografia ICI, 1985
 • Programarea în Fortran, Tipografia Academiei Ștefan Gheorghiu, București, 1973
 • Programarea în Fortran, Tipografia ICI, 1982
 • Ghid pentru predarea noțiunilor de informatică în învățământul preuniversitar, Tipografia ICI, 1987

Lucrări științifice publicate

 • Algoritm pentru determinarea nucleului grafului asociat jocului NIM, Studii și cercetări matematice, nr. 1, 1964
 • Sur un problème de contrepoint rythmique, Revue Roumaine de Mathématique, no. 7, 1964
 • Contribution to Adansonian classification of microorganisms, Biometrika Office, University College, Sower St. London, W.C. 1, 1965
 • Rezolvarea problemelor de programare liniară cu ajutorul calculatorului cu virgulă fixă, Studii și cercetări de calcul economic și cibernetică economică, nr. 3, 1966
 • Asupra Algoritmului lui Foulkes și programarea lui, Studii și cercetări de calcul economic și cibernetică economică, nr. 3, 1966
 • Algoritm pentru determinarea ciclurilor elementare într-un graf, cu aplicații la problema transporturilor, Studii și cercetări de calcul economic și cibernetică economică, nr. 2, 1966
 • SISTIAC – A Computer Training System, Modern Trends Cybernetics and Systems, Vol. III, Springer-Verlag, 1977
 • Rutina de calcul în virgula mobilă pentru CIFA-102, Studii și cercetări de calcul economic și cibernetică economică, nr. 3, 1968
 • Algoritm pentru determinarea drumului între două noduri ale unui graf, Studii și cercetări matematice, nr. 5, 1979
 • An Algorithm to Find Hamiltonian Paths in Graphs, Bulletin Mathématique, Tome 34(17), no. 3, 1979
 • Drumuri în grafuri. Aspecte Computaționale, Teză de doctorat, 1980
 • Învățământul instituționalizat și cel intensiv în România, Revista Comisiei Naționale pentru UNESCO, Anul 23, Nr. 3, 1981
 • Determination du rythm de la piece LAUDAE, Revue Roumaine de Mathématique, XXXV année, no. 2, 1981
 • Structura sistemului de formare a cadrelor în informatică, Buletinul Român de Informatică, ICI, 1983
 • Sisteme interactive pentru formarea cadrelor, International Conference and Exhibition on „Children in an Information Age: Tomorrow’s Problems Today”, 6–10 / 05, Varna, Bulgaria, 1985
 • Interactive Computing System for Education in Romania, WCCE-8, Lausanne, Elveția, 1985
 • Sisteme interactive pentru formarea cadrelor, Revista „Învățământul liceal și tehnic-profesional”, nr. 12, 1987
 • Aplicații ale noțiunilor de informatică studiate la capitolul Algoritmi, Revista „Învățământul liceal și tehnic-profesional”, nr. 12, 1987
 • Calculatorul, Informatica, Matematica și Gândirea algoritmică în Educația școlară, serial în Tribuna Învățământului, numerele din mai, iunie, septembrie 1990
 • Inițiere în programare, serial în numerele din anul 1990 ale Revistei Tehnium
 • Abstractizarea datelor, Revista Știință și tehnică, Supliment INFOCLUB, 1990
 • Lightweight Directory Access Protocol, PC-World, IDG, iunie 1999
 • Netscape Directory SDK, PC-WORLD, iulie 1999
 • Netscape Directory SDK 3.0 pentru JAVA, PC-WORLD, iulie 1999
 • Bazele LDAP distribuite, PC-WORLD, septembrie 1999