Școală

În cadrul Universității din București

 • Algebra logicii (seminarii în perioada 1963-1966, la Facultatea de matematică), cursul fiind ținut de Gr. C. Moisil
 • Programarea în Fortran (curs și seminarii, anul IV, Secția probabilități, în anii 1968-1970, Facultatea de matematică)
 • Fortran (curs și seminarii, la anii IV, V de la Facultatea de chimie a Universității București, în perioada 1965-1966)
 • Programarea calculatoarelor (cursuri și seminarii pentru cadrele didactice de la Facultatea de chimie a Universității București, 1963-1964)
 • Mașini de calcul (seminarii în anii 1963-1966, la Facultatea de matematică)

În cadrul Academiei de Studii Economice

 • Programarea calculatoarelor, destinat cadrelor Centrului de Calcul Economic și Cibernetică Economică (CCECE) în anii 1965, 1966, 1967
 • Programarea calculatoarelor, la anii I și II de la Facultatea de Cibernetică, în perioada 1965-1967
 • Inițiere în informatică, pentru cadre didactice de la Ctedra de contabilitate, în perioada 1973-1974

În cadrul Institutului Politehnic din București

 • Programarea calculatoarelor, la anii I și II, 1975-1990.
 • Programarea în BASIC și Fortran 77, pentru cadre didactice de la Facultatea de energetică, 1986-1987

În cadrul Institutului de Construcții din București

 • Cursul Programarea calculatoarelor, în anii 1964, 1965, 1966

În cadrul Institutului Central de Informatică (ICI)

 • Programarea în Fortran, în perioada 1971-1985
 • Algoritmi și scheme logice, în perioada 1971-1985
 • Inițiere în informatică, pentru profesori de la licee economice din București, în anii 1987, 1988
 • Inițiere în informatică, pentru angajați ai Oficiului de calcul al Cinematografiei, Buftea, 1986
 • Inițiere în informatică, pentru 4 serii de cadre didactice din învățământul preuniversitar din București, la Casa Corpului Didactic din București
 • Primii pași în informatică, două serii anual, în cadrul MINICOM-ICI, pentru copii de la clasa a III-a până la clasa a XII-a, în perioada 1986-1988
 • Capitole speciale de programare în Fortran, curs ținut la CEPECA, în limba franceză, pentru două serii de cursanți chinezi, în anii 1983, 1984
 • Cercetări operaționale, pentru mai multe serii de cursanți cu studii superioare/liceale, în perioada 1971-1981, organizate la ICI